Personalni dosije

Dosije za radnike sa 5 fascikli

BOJE:

 Teget
 Crvena